Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wymiana towaru

W przypadku, gdy Klient podejmie decyzję o wymianie towaru należy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem PolskiMotocyklista.pl za pomocą e-maila lub telefonicznie – zgodnie z danymi dostępnymi w zakładce Kontakt

Podczas kontaktu Klient jest zobowiązany do podania:

 • numeru zamówienia,
 • daty złożenia zamówienia,
 • daty odbioru przesyłki
 • wskazania szczegółów wymienianego lub reklamowanego towaru.
 • Wymianie podlega towar nieużywany, nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas transportu wraz z dołączonym paragonem zakupu lub kopią faktury, a także wypełnionym formularzem wymiany lub zgłoszeniem reklamacyjnym. Towar musi być zwrócony na adres Sklepu:

AUTO-KRAM Motocykle Samochody Serwis Sprzedaż, ul. Kolonijna 2, 06-400 Ciechanów

Sklep pokrywa koszty wysyłki towaru przeznaczonego do wymiany. Koszt wysyłki zwracany jest na konto wskazane przez klienta i stanowi równowartość najtańszej opcji wysyłki w sklepie internetowym. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.

Po otrzymaniu paczki sklep wymienia towar na nowy w najkrótszym możliwym czasie i odsyła go do Klienta na koszt Sklepu.

Jeżeli towar otrzymany przez Klienta ma zostać wymieniony na inny, droższy model, Klient dokonuje przelewu wynoszącego różnicę w cenie towarów i nie ponosi innych dodatkowych kosztów.  W przypadku wysyłki towaru do Klienta, gdy nie dokonał on wcześniejszego przelewu różnicy wynikającej z ceny dodatkowy koszt wysyłki za pobraniem wynosi różnicę w cenie towarów powiększoną o 10 zł (jako koszt pobrania).

Klientowi przysługuje prawo do jednej wymiany towary bez ponoszenia dodatkowych kosztów przesyłki. W przypadku drugiej i kolejnych wymian Klient dokonuje przelewu stanowiącego równowartość kosztów przesyłki - zgodnie z wybraną opcją. Każdorazowo taką czynność należy potwierdzić mailowo ze sklepem.

 

Zwrot towaru

Klient może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Zwrotom podlega towar nieużywany, nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas transportu wraz z dołączonym paragonem zakupu lub kopią faktury, a także wypełnionym formularzem lub oświadczeniem zwrotu. Towar musi być zwrócony na adres Sklepu:

AUTO-KRAM Motocykle Samochody Serwis Sprzedaż, ul. Kolonijna 2, 06-400 Ciechanów

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sklep nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży.

Klient zobowiązuje się zwrócić towar za pomocą przesyłki lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar.

Sklep dokona zwrotu płatności otrzymanych od Klienta po otrzymania towaru z powrotem i potwierdzeniu jakości zwracanego towaru.

Sklep nie pokrywa kosztu wysyłki towaru przeznaczonego do zwrotu. Nie przyjmuje także paczek za pobraniem.

Sklep dokona zwrotu płatności za zamówienie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Sklepu. Zwrotu pieniędzy zostanie dokonany do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej i potwierdzenia jakości otrzymanego towaru zgodnego z wysłanym w zamówieniu.

 

Reklamacje w zakresie zakupionych towarów

Dokładamy wszelkich starań, aby towary oferowane w naszym sklepie były wolne od wad i zgodne 
z deklarowaną specyfikacją. Nasza oferta składa się z towarów oryginalnych i posiadających gwarancję jakości producenta. Sklep dostarcza Klientowi towary bez wad. Na wszystkie zakupione artykuły nasz sklep udziela 24 miesięcznej gwarancji. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z prawa do reklamacji jest zawiadomienie przez Klienta o wadzie w terminie 2 lat od wydania Klientowi towaru.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze niezgodność towaru z umową. Podstawą rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta jest:

 1. Odesłanie wadliwego towaru do sklepu.

Wysyłany towar musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem. Towar odsyłany do sklepu PolskiMotocyklista.pl w celu rozpatrzenia reklamacji powinien być wyczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń powstałych podczas jego użytkowania. Towar niewyczyszczony będzie odesłany do klienta na jego koszt.

Koszt przesłania towaru do naszej siedziby ponosi Klient. Jeżeli reklamacja zostanie rozparzona pozytywnie koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone Klientowi przez Sklep. Towar musi być zwrócony na adres Sklepu:

AUTO-KRAM Motocykle Samochody Serwis Sprzedaż, Kolonijna 2, 06-400 Ciechanów

Koszt wysyłki zwracany jest na konto wskazane przez klienta i stanowi równowartość najtańszej opcji wysyłki w sklepie internetowym. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.

Klient może także zgłosić reklamację bezpośrednio w naszym Sklepie.

 1. Dołączenia do paczki z reklamowanym towarem dowodu zakupu: paragonu lub kopii faktury, stanowiącego potwierdzenie dokonania zakupu towaru w Sklepie.
 2. Dołączenia do paczki z reklamowanym towarem wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego

 

W przypadku wątpliwości co do zgłoszenia reklamacji zachęcamy do wcześniejszego kontaktu ze sklepem poprzez dane kontaktowe umieszczone na naszej stronie www w zakładce Kontakt

W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji Klient ma prawo do wyboru dwóch sposobów reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:

 • możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy;
 • skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta.

Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

Klient ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 • Możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia powstałego pomiędzy Klientem a sprzedawcą powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Więcej informacji dotyczących możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur uzyskać można w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl.

 

Formularz wymiany / zwrotu znajdziesz tutaj ->

Zgłoszenie reklamacyjne znajdziesz tutaj ->

 

Więcej zasad dotyczących funkcjonowania sklepu polskimotocyklista.pl znajdziesz w Regulaminie sklepu ->